Trang đối tác

Cung cấp mọi thông tin cần thiết để giúp bạn theo dõi hành trình lái xe của mình.

Trang hành khách

Quản lý phương thức thanh toán, xem lại lịch sử chuyến đi và nhiều tính năng khác.

0902.10.42.37     hotro@sigo.vn

Quyền Riêng Tư

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Sigo Việt Nam đã xây dựng và công bố trên trang web www.sigo.vn. Thông báo về Quyền riêng tư của Người dùng như sau:

“THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI DÙNG

Thông báo này về Quyền riêng tư của người dùng (“Thông báo”) mô tả cách thức Công ty Sigo Việt Nam và các công ty con, công ty liên kết sử dụng Thông tin Cá nhân của người dùng.

1.Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

1.a. Phạm vi thu thập thông tin

Khi bạn đăng ký thuê xe hoặc yêu cầu báo giá, chúng tôi sẽ hỏi bạn thông tin cần thiết để đáp ứng chính xác nhu cầu của bạn. Những thông tin đó có thể bao gồm tên, tuổi, chi tiết liên hệ (email, địa chỉ và số điện thoại), ngày sinh và nơi sinh, thông tin hộ chiếu, thông tin giấy phép lái xe và thông tin thanh toán của người lái xe chính.

Để giúp mọi việc dễ dàng hơn, bạn có thể mở một tài khoản người dùng. Điều này cho phép bạn lưu các cài đặt cá nhân, và xem xét cũng như quản lý các đăng ký của mình.

Khi bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định, ngay cả khi bạn không đăng ký thuê xe. Những thông tin đó có thể bao gồm địa chỉ IP và loại trình duyệt bạn đang sử dụng, thông tin về hệ điều hành trên máy tính của bạn, phiên bản ứng dụng, cài đặt ngôn ngữ và những trang web đã truy cập. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động, có thể chúng tôi cũng sẽ thu thập những dữ liệu giúp nhận diện thiết bị của bạn, cài đặt và đặc tính cụ thể của thiết bị, và kinh độ/vĩ độ. Chúng tôi cũng sẽ tính toán và xử lý dữ liệu liên quan đến các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động của bạn (ví dụ như tên, mô tả và loại). Từng thông tin riêng lẻ trong số đó sẽ không thể cho chúng tôi biết bạn là ai, nhưng nó vẫn có thể được coi là thông tin ‘cá nhân’.

Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin về bạn khi bạn sử dụng một số dịch vụ truyền thông xã hội nhất định.

1.b. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Đăng ký: Thứ nhất và quan trọng nhất, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để hoàn thành và quản lý đăng ký thuê xe của bạn, và để chuyển tiếp những chi tiết cần thiết cho nhà cung cấp xe. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để hoàn thành và chuyển tiếp những chi tiết cần thiết cho nhà cung cấp có liên quan.

Dịch vụ khách hàng: Chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng trên khắp Việt Nam. Việc bạn chia sẻ thông tin với đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi cho phép chúng tôi trợ giúp bạn khi cần thiết: ví dụ, giúp bạn tìm kiếm xe, hoặc phản hồi thắc mắc của bạn.

Đánh giá của khách hàng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi tới bạn một bảng câu hỏi ngắn về quá trình thuê xe. Điều này giúp chúng tôi hiểu và cải thiện dịch vụ của mình cũng như dịch vụ do các đối tác của chúng tôi cung cấp.

Hoạt động tiếp thị: Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các hoạt động tiếp thị được pháp luật cho phép. Ví dụ:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với bạn qua bưu điện, điện thoại, email hoặc SMS cùng thông tin về tin tức, chào giá và bản cập nhật mới nhất, bao gồm chi tiết về hàng hóa và dịch vụ, chào giá đặc biệt, chiết khấu và khuyến mại, sản phẩm hoặc dịch vụ mới, và những sự kiện hoặc cuộc thi sắp diễn ra của chúng tôi (hoặc của các đối tác liên kết của chúng tôi). Bạn chấp thuận với điều này, trừ khi bạn quyết định không tham gia bằng cách đánh dấu vào hộp tương ứng (bạn cũng có thể hủy tham gia bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào “hủy đăng ký” trên email).

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với bạn bằng điện thoại, email và/hoặc SMS cùng thông tin về những sản phẩm nằm ngoài phạm vi bao phủ mà bạn đã không đưa vào đăng ký thuê xe của mình.

Dựa trên thông tin chia sẻ với chúng tôi, bạn có thể xem các đề xuất cá nhân hóa trên trang web của chúng tôi, trong các ứng dụng di động hoặc trên trang web của bên thứ ba, bao gồm các các trang web truyền thông xã hội.

Thông tin liên lạc khác: Chúng tôi có thể liên hệ với bạn các lần khác bằng email, điện thoại hoặc SMS tùy theo thông tin liên hệ bạn chia sẻ với chúng tôi. Có một số lý do cho việc này:

– Có thể chúng tôi cần hồi đáp và xử lý yêu cầu của bạn.

– Nếu bạn không hoàn tất đăng ký trực tuyến, chúng tôi có thể gửi email, gọi điện nhắc bạn. Chúng tôi coi đây là một dịch vụ hữu ích vì nó cho phép bạn tiếp tục đăng ký mà không cần phải tìm lại xe hay điền tất cả chi tiết đăng ký từ đầu.

– Khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi tới bạn bảng câu hỏi hoặc yêu cầu bạn đánh giá trải nghiệm cùng với chúng tôi.

– Chúng tôi có thể gửi cho bạn tài liệu khác liên quan đến đăng ký của bạn, ví dụ như thông tin liên hệ với Sigo.vn hoặc nhà cung cấp xe nếu bạn cần trợ giúp – hoặc bản tóm tắt những lần đăng ký trước đây của bạn.

– Nghiên cứu thị trường: Đôi khi chúng tôi yêu cầu khách hàng tham gia vào nghiên cứu thị trường. Mọi thông tin cá nhân bổ sung bạn cung cấp cho chúng tôi như một phần của nghiên cứu này sẽ chỉ được sử dụng khi bạn chấp thuận.

– Phát hiện và phòng tránh lừa đảo: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để phát hiện và phòng tránh lừa đảo cũng như các hoạt động bất hợp pháp, không mong muốn khác.

– Cải thiện dịch vụ của chúng tôi: Cuối cùng, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích phân tích, nhằm cải thiện dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người dùng và cải tiến chức năng, chất lượng cho các dịch vụ du lịch trực tuyến của mình.

2.Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sigo.

3.Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba.

Công ty/các công ty cung cấp xe của bạn và/hoặc sản phẩm phụ trợ: Để hoàn thành đăng ký của bạn, chúng tôi cần gửi chi tiết đăng ký có liên quan cho công ty/các công ty cung cấp xe mà bạn đã đăng ký. Ví dụ: tên, tuổi, chi tiết liên hệ (email, địa chỉ và số điện thoại), ngày sinh và nơi sinh, thông tin hộ chiếu, thông tin giấy phép lái xe, thông tin thanh toán và mọi thông tin tham khảo mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký.

Những công ty khác trong gia đình doanh nghiệp Sigo.vn: Để hỗ trợ bạn trong quá trình đăng ký và thuê xe, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chi tiết của bạn với các thành viên khác trong gia đình doanh nghiệp Sigo.vn (vui lòng xem Giới thiệu về Sigo.vn). Và được phân tích để cung cấp cho bạn dịch vụ phù hợp, và gửi tới bạn chào giá liên quan đến quá trình di chuyển mà bạn có thể quan tâm.

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xử lý thông tin cá nhân của bạn với tư cách đại diện cho chúng tôi nhằm phục vụ các mục đích nêu trên. Ví dụ, chúng tôi có thể nhờ họ để liên hệ với bạn, hoặc đại diện cho chúng tôi gửi thông tin đăng ký đến công ty cung cấp xe cho bạn, hoặc quản lý các thành phần trên trang web của chúng tôi, tổng đài hoặc các hoạt động tiếp thị. Khi được yêu cầu trong đăng ký, chúng tôi cũng có thể làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba để hỗ trợ quá trình thanh toán hoặc bảo lãnh thanh toán. Chúng tôi cũng làm việc với các mạng quảng cáo bên thứ ba để tiếp thị dịch vụ trên các nền tảng khác, và sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba cho mục đích phân tích. Tất cả các bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận bảo mật và không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích quy định ở trên.

Đối tác kinh doanh của chúng tôi: Chúng tôi làm việc với các trang web đối tác trên khắp thế giới để phân phối xe, dịch vụ bổ trợ trên trang web và ứng dụng di động của mình. Khi bạn đăng ký trên một trong các trang web của /họ, họ có thể chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với chúng tôi. Tương tự như vậy, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với họ: ví dụ, để phục vụ mục đích tiếp thị, để họ có thể quản lý đăng ký của bạn hoặc xử lý những thắc mắc có liên quan. Trong trường hợp này, thông tin của bạn chịu sự chi phối của chính sách quyền riêng tư của các đối tác kinh doanh này.

Cơ quan quản lý: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan điều tra nếu pháp luật (hay quy định pháp luật có hiệu lực) yêu cầu. Những yêu cầu đó bao gồm lệnh của tòa án,hầu tòa và lệnh phát sinh từ các quy trình pháp lý và điều tra tội phạm. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp thực sự cần thiết để phòng tránh, phát hiện và truy tố hành vi phạm tội.

4.Đánh Giá Bởi Bên Cung Cấp Dịch Vụ Vận Chuyển Thứ Ba

Các bên cung cấp dịch vụ vận chuyển thứ ba có thể sẽ đánh giá việc sử dụng Dịch Vụ của bạn hoặc cho người mà bạn đặt Dịch Vụ cho sử dụng (Người Sử Dụng). Việc đánh giá này sẽ dựa vào những tiêu chí sau, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, thái độ và ứng xử của Người Sử Dụng trước, trong suốt và sau khi chuyến xe kết thúc.

Việc đánh giá sẽ được tự động lưu trên hệ thống của Công Ty và bạn đồng ý rằng Công Ty có thể phân tích tất cả việc đánh giá, xếp hạng đã nhận được trên hệ thống và Công Ty có quyền tiến hành các hành động cần thiết bao gồm việc ngưng cho bạn sử dụng Dịch Vụ mà không cần phải thông báo cho bạn.

5.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY TNHH TMDV SIGO VIỆT NAM

– Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 9/6 Tân Hòa 2, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện: Chung Cư Bộ Công An, Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

– Điện thoại văn phòng: (+84) 938 16 56 16

6.Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Hiện website chưa triển khai trang quản lý thông tin cá nhân của thành viên, vì thế việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân dựa vào yêu cầu của khách hàng bằng cách hình thức sau:

+ Gọi điện thoại đến tổng đài chăm sóc khách hàng 0938 165616, bằng nghiệp vụ chuyên môn xác định thông tin cá nhân và nhân viên tổng đài sẽ hỗ trợ chỉnh sửa thay người dùng

+ Để lại bình luận hoặc gửi trực tiếp tới email: hotro@sigo.vn (với dòng tiêu đề ‘Bảo mật dữ liệu – Tên tài khoản’), quản trị viên kiểm tra thông tin và liên lạc lại với người dùng để xác nhận thông tin 1 lần nữa và quản trị viên chỉnh sửa thông tin cho người dùng.

7.Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới thông tin cá nhân của người dùng, Sigo đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Sigo và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình tới Sigo bằng cách gọi điện thoại đến số (+84) 938165616, gửi email đến support@sigo.vn, gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Sigo hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Sigo sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Sigo sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ người dùng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho người dùng trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết, Sigo sẽ yêu cầu người dùng đưa sự việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Sigo tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Vì vậy, Sigo cũng đề nghị người dùng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này và thực hiện cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

8.Khác

Liên kết với Trang Web của Bên thứ ba

Các Trang Web có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Sigo không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu người dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Sigo không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

Thông tin Cá nhân của Trẻ chưa thành niên và Cá nhân Khác

Nếu người dùng là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người dưới 18 (mười tám) tuổi) dưới sự giám hộ của người dùng gửi Thông tin Cá nhân tới Sigo. Trong trường hợp Thông tin Cá nhân như vậy được cung cấp cho Sigo, bằng cách này người dùng chấp thuận cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân người dùng chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Thông báo này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.

Trong một số trường hợp người dùng có thể đã cung cấp Thông tin Cá nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của người dùng) và trong những trường hợp đó người dùng thay mặt và đảm bảo rằng người dùng được ủy quyền cung cấp Thông tin Cá nhân của họ cho Sigo và người dùng đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông tin Cá nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Thông báo này.

Thừa nhận và Chấp thuận

Bằng cách trao đổi với Sigo, sử dụng các dịch vụ của Sigo, mua các sản phẩm từ Sigo hoặc qua làm việc với Sigo, người dùng thừa nhận rằng người dùng đã đọc và hiểu Thông báo này và đồng ý và chấp thuận việc Sigo sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông tin Cá nhân của người dùng như được mô tả trong Thông báo này.

Sigo có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Thông báo cập nhật trên các Trang Web. Bằng cách tiếp tục trao đổi với Sigo, bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Sigo, mua các sản phẩm từ Sigo hoặc qua tiếp tục làm việc với Sigo sau khi Thông báo này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là người dùng chấp nhận những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

9.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Sigo.vn áp dụng những quy trình bảo mật nào để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn?

Theo luật bảo vệ dữ liệu của Việt Nam, chúng tôi sẽ tiến hành các quy trình bảo mật hợp lý nhằm phòng chống truy cập bất hợp pháp và lạm dụng thông tin cá nhân.

Chúng tôi sử dụng các hệ thống và quy trình kinh doanh phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng áp dụng các quy trình bảo mật và hạn chế về kỹ thuật, vật chất đối với việc truy cập và sử dụng thông tin cá nhân trên máy chủ của mình. Chỉ những nhân viên được ủy quyền mới được phép truy cập vào thông tin cá nhân trong quá trình làm việc.

Bạn có thể kiểm soát email tiếp thị bằng cách nào?

Khi bạn đăng ký xe hoặc yêu cầu báo giá, chúng tôi sẽ giải thích cách để không nhận các email tiếp thị và bán hàng. Bạn cũng có thể hủy bỏ nhận bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào “hủy đăng ký” ở một trong các email này.

Tin Mới Nhất

Chưa có bài viết nào.